wróć
english polski

Okablowanie strukturalne

Oferta naszej firmy obejmuje wysoki poziom usług projektowych, instalacyjnych, pomiarowych i serwisowych.

Zakres działalności to:

 • projektowanie i budowa komputerowego okablowania strukturalnego wewnątrz budynkowego wraz z zasilaniem dedykowanym oraz rozbudowy istniejących sieci,
 • niezależny nadzór inwestycyjny,
 • pomiary komputerowych sieci strukturalnych umożliwiające uzyskanie certyfikatów, wykonywane przyrządami Fluke Networks,
 • montaż i uruchomienia systemów kontroli dostępu,
 • montaż i uruchomienie systemów sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN)
 • montaż i uruchomienie systemów telewizji dozorowej (CCTV)
 • konserwację ww. systemów, wsparcie techniczne przy usuwaniu awarii.

Wykonujemy okresowe przeglądy techniczne i pomiary instalacji elektroenergetycznych obejmujące:

 • badanie urządzeń różnicowoprądowych i kontrolę sprawności ochronników przepięciowych,
 • pomiary rezystancji izolacji – badanie stanu izolacji,
 • pomiary rezystancji pętli zwarcia,
 • pomiary napięcia dotykowego,
 • pomiary ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych,
 • pomiary rezystancji uziemienia.

Dysponujemy profesjonalną kadrą posiadającą stosowne energetyczne świadectwa kwalifikacyjne E, D, uprawnienia budowlane w specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji oraz certyfikaty różnych producentów. Pracownicy posiadają również świadectwa bezpieczeństwa pozwalające realizować zadania objęte klauzulą poufności uzyskane na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95, z póź. Zm.).

Copyright © 2024 Teletra Komtrans Projekt i realizacja Mercatum